Pamiętacie Państwo konferencję prasową z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego, której celem było przedstawienie działań rządu w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Nie? To ta konferencja, która wywołała burzę, bo to na niej wicepremier przeprosił działaczy organizacji obywatelskich.

A może pamiętacie Państwo rozmowę w TVP z prof. Glińskim, podczas której opowiadał o słabościach społeczeństwa obywatelskiego, m.in. o zaniku organizacji kontrolujących władzę. Nie? To ten wywiad, który wywołał burzę, bo wicepremier powiedział, że TVP „oszalała” z tymi grafami organizacji pozarządowych jakby to były organizacje przestępcze.

Przez media i portale społecznościowe przetoczyła się fala opinii i komentarzy. 99% koncentrowało się na „przeprosinach” i „ataku na TVP”. Ciekawe  jest to o czym nie mówiono. A, co przemilczano? Przemilczano pracę organiczną (nie wynagradzaną – obecnie, warto jest to odnotować) blisko 100 społeczników nad Narodowym Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od kwietnia br., w pięciu zespołach pracują oni nad rozwiązaniami wzmacniającymi samoorganizację obywatelską. Pierwszy zespół, wypracowuje zmiany związane z budową instytucji dialogu obywatelskiego. Drugi, reformę systemu finansowania inicjatyw społecznych. Trzeci, pracuje nad programem rozwoju wolontariatu pod marką Korpus Solidarności. Zespół czwarty, zajmuje się obszarem edukacji obywatelskiej, np. jak prowadzić edukację poprzez media publiczne. Wreszcie zespół ostatni, w którego pracę jestem bezpośrednio zaangażowany (nieodpłatnie), zajmuje się instytucjonalno-legislacyjnymi barierami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ramach jego prac zgłosiłem projekty nowelizacji ustaw: o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, o referendach lokalnych i o radach pracowników. Przedstawiłem zmiany w Konstytucji RP, które zwiększą udział obywateli w podejmowaniu decyzji, dotyczących nas wszystkich. Zaproponowałem też nowe rozwiązania w mechanizmie 1% i w ustawie o samorządzie gminnym (panele obywatelskie).

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje propozycje zmian przez formularz na www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.

Dlaczego prace społeczników są przemilczane? Podobno to jest nudne i pozbawione emocji. Odpowiem tak: na emocjach i szpilkach wtykanych sobie nawzajem z pewnością zbudujemy Silne Państwo Interesu. Zbudujemy, ale państwo z dykty. Pozdrawiam „elity” wkręcające obywateli w wojenki polsko-polskie i… obywateli dających się wkręcać.

Rafał Górski, szef Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO)

PS. Polecam szczegóły rozwiązań INSPRO do Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.