Nie może. Polityka dzieli się na politykę realną, potencjalną i politykę wpływu. Pierwszą robi partia rządząca. Drugą – partie opozycyjne, które swoje cele chcą realizować w przyszłości, po przejęciu władzy. Polityka wpływu to oddziaływanie na instytucje państwa. Uprawiają ją np. korporacje, organizacje społeczne, grupy religijne czy środki masowego przekazu. Nieposłuszeństwo obywatelskie zaliczam do polityki wpływu. Henry David Thoreau mówił: „Cechą mądrości jest nie postępować w sposób desperacki”. Polska opozycja powinna więcej czytać praktyków nieposłuszeństwa obywatelskiego.

Całość sondy w Tygodniku Przegląd.