Komentuję „reformę” komunikacji zbiorowej w Dodatku Łódzkim Gazety Polskiej Codziennie. 🙂