Takie, które zmieni układ sił w naszym państwie. Dziś mamy silne partie, działające na podstawie demokracji pośredniej, i słabych obywateli, którzy nie mają oparcia w demokracji bezpośredniej.

Referendum, jakie warto zorganizować, powinno dotyczyć narzędzi demokracji uczestniczącej: referendum krajowego i lokalnego, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i panelu obywatelskiego.

Zasady organizacji i konkretne pytania takiego referendum powinny być wypracowane przez obywateli w ramach ogólnopolskiego panelu obywatelskiego.

Przykładowa zasada: do każdego gospodarstwa domowego w Polsce trafi broszura dotycząca referendum, w której w sposób neutralny prezentowane będą argumenty za i przeciw konkretnej sprawie.

Więcej: https://www.tygodnikprzeglad.pl/referendum-naprawde-warto-zrobic/