Podpisałem list otwarty w sprawie ACTA2 – apel do Premiera Morawieckiego o przejęcie inicjatywy w rozmowach trójstronnych dotyczących dyrektywy o prawach autorskich.

 

17.11.2018 r.

Prezes Rady Ministrów

Pan Mateusz Morawiecki

Szanowny Panie Premierze!

Apelujemy do Pana o przejęcie inicjatywy w kolejnej rundzie rozmów trójstronnych między KE, PE a Radą Europy, dotyczących „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”.

Mimo iż polski głos sprzeciwu w tej kwestii był zauważalny, zmuszeni jesteśmy potraktować go jako niewystarczający.

To w Pana rękach spoczywa los tej dyrektywy i ewentualne doprowadzenie do odrzucenia jej w tej rundzie negocjacji – przynajmniej tak niebezpiecznych przepisów jak proponowane art.13 i art.11, w każdym z przedstawianych wariantów ich brzmienia.

To Pan w chwili obecnej posiada narzędzia do stworzenia sojuszu międzynarodowego, z Czechami, Słowacją, Litwą, Łotwą, Estonią, Włochami, Węgrami, Szwecją, Finlandią, Rumunią, Bułgarią, Holandią, Belgią, Danią i Grecją, i to na Panu, jako przywódcy kraju, który aspiruje do bycia liderem we wprowadzaniu inicjatywy Trójmorza i innych wspólnych działań na arenie europejskiej oraz dąży do umocnienia bloku Europy Środkowo-Wschodniej, spoczywa odpowiedzialność w kwestii tego szkodliwego dla Polaków i ogółu zwykłych Europejczyków prawa za pozycję zajmowaną przez Polskę oraz stopień jej stanowczości.

My, organizatorzy i uczestnicy protestów StopACTA2, apelujemy do Pana o podjęcie działań na etapie trialogu w celu zbudowania sojuszu po to, by projektowane przepisy ograniczające wolność i swobodę wymiany informacji odrzucić już w tej fazie.

Nie ma naszego przyzwolenia na cenzurę przestrzeni cyfrowej. Nasze niezadowolenie było wyrażane w formie protestów nie tylko w Polsce, ale także przez inne grupy aktywistów w Europie, bacznie śledzących nasze polskie dokonania i wzorujących się na nich.

Jako Polska i Polacy od początku swojej obecności w strukturach Unii Europejskiej mamy zasłużoną reputację strażnika wolności w Internecie i całym obszarze nowych technologii. Naszym życzeniem, pragnieniem i celem jest, aby pozostało tak nadal. Bardzo chcemy uniknąć sytuacji, w której Pański rząd byłby postrzegany przez mieszkańców Polski i Europy oraz przez historię jako ten, który nie podjął wyzwania, by stawić czoła tym haniebnym przepisom godzącym w prawa podstawowe obywateli.

To ten rząd Polski mocno powołuje się na historię obrony Europy przed zagrożeniami, od roku 1410 poprzez Odsiecz Wiedeńską, Cud nad Wisłą, do czasów współczesnych i przemian w 1989 roku. To od Pana zależy dziś, czy w roku świętowania przez polski naród stulecia odzyskania niepodległości zapisana zostanie kolejna chwalebna karta w historii naszego kraju.

Organizatorzy i uczestnicy protestów przeciwko „ACTA 2”

Michał Bielecki

Piotr Borowski

Michał Dydycz

Magdalena Fogiel-Litwinek

Mieszko Gościniak

Rafał Górski

Jakub Hermanowicz

Grzegorz Jastrzębski

Aurelia Jonecko

Andrzej Kania vel Tramway

Jan Franciszek Kowalski

Piotr Kubiczek

Janusz Kunowski

Krzysztof Kwatera

Linus Lewandowski

Krzysztof Maczyński vel ByteEater

Jakub Mamczyk

Piotr Matczak

Karolina Napora

Paweł Niesporek

Krystian Pawlak

Konrad Przesławski

Sławomir Rychłowski

Jacek Sierpiński

Mirosław Sosna

Stanisław Stopka

Paweł Świątek

Paweł Tanajno

Patrick Täsler

Artur Witczak

Krzysztof “Ator” Woźniak

Piotr Wroński