W UBIEGŁYM TYGODNIU W ŁODZI ROZPĘTAŁA SIĘ BURZA W ZWIĄZKU Z PROPOZYCJĄ PREZYDENT HANNY ZDANOWSKIEJ, która zaproponowała likwidację tramwajów podmiejskich. W ich miejsce miałyby się pojawić autobusy elektryczne i infrastruktura rowerowa. Inicjatywa pani prezydent stała się katalizatorem powstania szerokiego sojuszu środowisk przeciwnych likwidacji tramwajów. Mimo różnic i podziałów programowych, wspólnie zaprotestowały organizacje społeczne, ruchy miejskie i partie, m.in. Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenia na rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim, Fundacja Pro Kolej, Ruch Społeczny „Szacunek dla Łodzi”, Stowarzyszenie Nowa Łódź, Partia Razem – okręg łódzki, Inicjatywa Polska, Nowoczesna – region łódzki, Partia Zieloni, Kukiz’15. 

Prawdziwa innowacja polityczna. Połączeni przeciwnicy pomysłu prezydent Zdanowskiej argumentują, że modernizacja torowisk tramwajowych jest tańsza niż ich „zaoranie” i wybudowanie nowej infrastruktury dla autobusów elektrycznych. Poza tym autobusy będą stały w korkach. A łodzianie o korkach wiedzą sporo, bo według rankingu „TomTom Traffic Index” Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem do 800 tys. mieszkańców w Europie. Wbrew temu, co może się wydawać władzom aglomeracji łódzkiej, tramwaje nie tylko nie są przeżytkiem, ale triumfalnie wracają do kolejnych miast w Europie i na świecie. W ostatnich dekadach ten środek transportu powrócił m.in. do Edynburga, Barcelony, Londynu, Paryża, Nantes, Marsylii, Nicei, Sztokholmu, Genewy czy Olsztyna. Bardzo często odbudowa bądź rozbudowa sieci tramwajowej jest połączona z procesem rewitalizacji miast. Ciekawostką jest to, że prezydent Zdanowska promuje Łódź jako polską stolicę rewitalizacji. Na koniec apel. Organizacje społeczne uruchomiły petycję internetową w obronie tramwajów na www.obywateledecyduja.pl. Zachęcam do podpisu. Każdy jest cenny.

RAFAŁ GÓRSKI

PREZES INSTYTUTU SPRAW OBYWATELSKICH

Artykuł jest na stronie internetowej „Tygodnika Wprost”.