W latach 2011-2014 władze Łodzi wydały blisko 10 tysięcy zezwoleń, w ramach których  wycięto około 35 tysięcy drzew w naszym mieście. Aby zastąpić jedno duże drzewo, potrzeba aż 1700 nowych nasadzeń, co w praktyce może oznaczać, że żeby pokryć straty wynikające z tych decyzji, należałoby posadzić nawet 59 milionów drzew (sic!).

W ostatnim czasie, przez Łódź przetacza się fala krytyki wynikająca z niejasnych decyzji dotyczących wycinki drzew pod zabudowę mieszkaniową. W ubiegłym roku miały miejsce głośne protesty zorganizowane przez łodzian w sprawie zabudowy lasu na Brusie. Kampania obywatelska „NIE dla zabudowy lasu na Brusie!” odniosła sukces – Prezydent Hanna Zdanowska i PO-SLD zrezygnowały z tej koncepcji. Tylko, dzięki masowym protestom mieszkańców i naukowców.

Od dwóch tygodni mieszkańcy osiedla Montwiłła-Mireckiego protestują przeciwko wycince drzew na skwerze przy ulicy Jarzynowej. Uczestniczyłem w spotkaniu prezydent z łodzianami w tej sprawie. Sala pękała w szwach, było blisko 250 osób. Prezydent przyszła na spotkanie licząc, że na sali będą „owce” do strzyżenia. Na szczęście zastała mieszkańców, którzy potrafią walczyć, są odważni i merytorycznie przygotowani. Szacunek.

Z kolei, mieszkańcy osiedla Olechów buntują się przeciwko likwidacji zagajnika pod budowę kolejnego bloku mieszkalnego. Natomiast, łodzianie zamieszkujący okolice parku im. Szarych Szeregów (Park Promienistych) wyrażają głębokie zaniepokojenie doniesieniami o wydaniu zgody na zabudowę mieszkalną zadrzewionej działki przylegającej do parku. Wątpliwości budzi także wycinka kilkudziesięciu drzew w parku im. Stanisława Moniuszki. To tylko kilka przykładów.

Drzewa i zieleń znikają w naszym mieście na masową skalę. Jak w Trójkącie Bermudzkim. Gdyby nie zaangażowanie zwykłych mieszkańców to drzew znikałoby jeszcze więcej. Bo, niestety, w systemie wartości prezydent i radnych PO-SLD zieleń dawno zniknęła, o ile kiedykolwiek w nim była.

Zapraszam serdecznie na rozmowę o znikającej zieleni, w ramach cyklu „Łodzianie Decydują”. Spotykamy się 17 kwietnia 2018 roku w godzinach 18.30-20.30 w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich, przy ulicy Pomorskiej 40. Hasło przewodnie: Więcej mieszkańców, czy więcej deweloperów?