Mocny program dla Łodzi w zakresie polityki mieszkaniowej:

1. Sprawne zarządzanie i remonty

Według urzędowych szacunków lata rządów PHZ były okresem, kiedy nastąpiło pogorszenie stanu technicznego komunalnego zasobu mieszkaniowego, nawet z uwzględnieniem programu „Miasto kamienic”. Taki wniosek wynika z „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Łodzi na lata 2016–2020” (str. 16/17).

Według danych z marca 2016 r. aż 942 miejskie budynki miały stan zużycia technicznego powyżej 70%. Obecnie około 100 budynków komunalnych jest przeznaczonych do rozbiórki. Rocznie wyburza się po kilkadziesiąt budynków będących własnością miasta.

Łódź potrzebuje lepszego zarządzania nieruchomościami i wyższego standardu lokali komunalnych. Zrealizujemy to między innymi dzięki następującym działaniom:

 1. Wprowadzimy pełną transparentność, jeżeli chodzi o przydział mieszkań, kolejkę oczekujących, koszty, inwestycje i procesy zarządzania zasobem mieszkaniowym.
 2. Będziemy prowadzić pełną inwentaryzację zasobu mieszkaniowego i system zgłaszania pustostanów i potrzeb remontowych.
 3. Lokatorzy powinni widzieć, że w ich budynkach sukcesywnie wykonywane są przynajmniej najbardziej podstawowe remonty.
 4. Wpływy z czynszów za mieszkania będą w całości przeznaczane na politykę mieszkaniową, utrzymanie lokali i remonty.
 5. W przypadku powstania zaległości czynszowych administratorzy będą reagować szybko (wizyta administratora i uruchomienie MOPS przy dwóch niezapłaconych czynszach).
 6. Administratorzy zatrudnieni przez Zarząd Lokali Miejskich będą przechodzić szkolenia. Ich wiedza i przydatność do wykonywanych funkcji będą weryfikowane, podobnie jak poziom szkoleń.
 7. Praca gminnych administratorów podlegać będzie okresowym ocenom przez mieszkańców w postaci ankiet ewaluacyjnych, w których lokatorzy będą mogli wskazać najbardziej pilne remonty. Ankiety będą rozsyłane wraz z podwyżkami czynszów.
 8. Będziemy w odpowiedzialny sposób finansować lokale socjalne i prowadzić taką politykę społeczną, by zmniejszyć zapotrzebowanie na lokale socjalne i związane z tym koszty.
 9. Przeprowadzimy abolicję zaległości czynszowych, pod warunkiem spłaty części zadłużenia. Spłatę będzie można rozłożyć na raty.
 10. Wprowadzimy program dobrowolnej zamiany mieszkań komunalnych, gdzie miasto zapewni najuboższym pokrycie kosztów i pomoc asystenta miejskiego. Priorytetem będzie zamiana mieszkań znajdujących się w domach jednorodzinnych należących do miasta i sprzedaż tych domów lub zmiana przeznaczenia na żłobki i przedszkola.
 11. Będziemy umożliwiać zamianę lokali użytkowych, na które nie ma chętnych, w lokale mieszkalne – z możliwością rozliczenia w czynszu nakładów na dostosowanie lokalu do potrzeb mieszkaniowych.

 

 2. Centralne ogrzewanie w standardzie

W Łodzi jest ponad 2000 domów wielorodzinnych, należących do Miasta Łódź, ogrzewanych za pomocą pieców węglowych. W wielu niedogrzanych lokalach jest grzyb i wilgoć, co realnie szkodzi zdrowiu mieszkańców, nie mniej niż zanieczyszczenia powietrza, których głównym źródłem w naszym mieście są gospodarstwa domowe (tzw. niska emisja).

Naszym celem jest podłączenie mieszkań komunalnych do sieci CO i sieci gazowej. Będziemy kontynuować program dopłat do wykonania instalacji CO i CWU, aż zlikwidujemy wszystkie stare piece w mieście. W 2017 r. Łódź wydała na ten program niecałe 2 miliony złotych, tj. kilkanaście razy mniej niż Kraków – miasto o podobnej wielkości.

 

3. Godne warunki mieszkaniowe

Tysiące łodzian żyje w warunkach nieprzystających do XXI wieku – bez podstawowych wygód i warunków sanitarnych. W wielu mieszkaniach WC znajduje się poza lokalem. W XXI wieku są tu mieszkania bez łazienki, w których nie można się wykąpać ani wziąć prysznica. Problem dotyczy zwłaszcza lokali komunalnych. Złe warunki mieszkaniowe w Łodzi to prawdopodobnie jedna z przyczyn relatywnie krótkiej spodziewanej długości życia w naszym mieście.

Naszym celem jest zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych i sanitarnych w lokalach komunalnych przy umiarkowanych stawkach czynszowych.

 

4. Racjonalna rewitalizacja

Według zapowiedzi PHZ rewitalizacja obejmie tylko część centrum, a wyremontowanych kamienic będzie około 150, tj. niewiele więcej niż przy Mia100 kamienic. Według nas kamienicami trzeba tak zarządzać, by rewitalizacja nie była potrzebna. Nasz pomysł na rewitalizację to zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej w mieście.

Na niezabudowanych nieruchomościach, gdy przestrzeń przed budynkiem jest węższa niż 3 metry, należy poszerzyć chodnik, zapewnić miejsce na drzewa, zieleń albo miejsca parkingowe (dzięki zapisom w mpzp).

Komunalne oficyny (poza zabudową zabytkową) będą stopniowo wyłączane z eksploatacji, a ich miejsce będzie zajmować zieleń. Miasto powinno wspierać, a nie hamować likwidację oficyn i zastępowanie ich zielenią. W ten sposób, nawiązując do modelu barcelońskiego, utworzymy wewnątrz kwartałów enklawy zieleni, oddzielone budynkami od hałasu ulicznego. Dzięki temu nawet w środku miasta będzie można mieszkać w bardziej komfortowych warunkach

Planujemy ograniczenie kosztów i rezygnację z niektórych zbędnych i kontrowersyjnych przedsięwzięć (np. zapowiadanych na terenie Parku Staromiejskiego).

Dla powodzenia rewitalizacji ważne jest, by szkoły były zadbane, estetyczne i we wzorowym stanie technicznym.

 

5. Mieszkania dla łodzian

Będziemy wspierać budownictwo TBS. Miasto powinno uczestniczyć w rządowych programach budowy mieszkań (mieszkanie+), zapewniać lokale socjalne dla najuboższych i pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych. Wykorzystamy wszystkie możliwości, by zapewnić udział Łodzi w programie Mieszkanie+. Hanna Zdanowska, należąca do Platformy Obywatelskiej, wiecznie skłóconej z PiS, nie zapewni nam tych mieszkań, które są tak potrzebne dla wielu łodzian.

 

6. Konsultacje polityki mieszkaniowej

Od ostatnich konsultacji minęło 6 lat (konsultacje społeczne Założeń do Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ odbyły się wiosną 2012 r.). W ciągu pół roku od wyborów przeprowadzimy konsultacje społeczne, których celem będzie wysłuchanie opinii łodzian na temat polityki mieszkaniowej Miasta Łodzi, oczekiwań mieszkańców pod kątem bezpieczeństwa, dostępności urządzeń sanitarnych, komfortu użytkowania mieszkań komunalnych, estetyki i wyposażenia w niezbędne media i instalacje. Zbierzemy pomysły co do rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych – na potrzeby rewizji tej polityki.

 

Ruch obywatelski Kukiz’15

Ruch miejski Łódź Jest Nasza

Kandydat na prezydenta Łodzi Rafał Górski