Od początku prowadzenia kampanii „Obywatele decydują” staramy się o wprowadzenie ułatwień w zbiórce podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie podpisu elektronicznego. Postulat ten poparł już wcześniej Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Teraz dołączyła do niego Anna Strężyńska, Minister Cyfryzacji.

Jak czytamy na stronie RPO: „31 maja 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, w którym wskazał potrzebę rozważenia wprowadzenia przepisów, które umożliwiałyby obywatelom składanie podpisów pod obywatelską inicjatywą legislacyjną – drogą elektroniczną. Rzecznik podkreślił, że wykorzystanie nowoczesnych technologii, jako mechanizmu elektronicznego zbierania poparcia pod inicjatywą, mogłoby wpłynąć na wzrost udziału obywateli w życiu publicznym. Zdaniem Rzecznika każda forma ułatwienia obywatelom udziału w bezpośrednim kształtowaniu państwa, jest warta analizy.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi przez Minister Cyfryzacji czytamy m.in. „inicjatywa, zmierzająca do zapewnienia możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej, jest możliwa do realizacji i zasługuje na poparcie.
Jednakże należy wskazać, iż waga oraz charakter podejmowanego zagadnienia są nad wyraz istotne i wymagają szczególnej analizy pod kątem procesów składających się na realizację czynności związanych z przygotowaniem projektu ustawy, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także techniczną organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt, które wymagają informatyzacji w świetle postulatu Rzecznika”.

Cieszę się bardzo, że Minister i Rzecznik mówią jednym głosem w temacie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach kampanii „Obywatele decydują” będzie zachęcał Minister Cyfryzacji i RPO do dalszych wspólnych działań. Działań dla dobra wspólnego.

Osoby zainteresowane tematem zachęcam do lektury wydanej przez INSPRO ekspertyzy pt. Elektroniczne poparcie inicjatyw ustawodawczych.

Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)