Co? Akcja miejska związana z naruszaniem prawa wyborczego i wytycznych Komisji Weneckiej przez Prezydent Hannę Zdanowską i posła Waldemara Budę

Kiedy? 19 lipca (czwartek), godzina 12:00

Gdzie? Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

Organizatorzy: ruch obywatelski Kukiz’15, ruch miejski Łódź Jest Nasza!

Prezydent Hanna Zdanowska i poseł Waldemar Buda naruszają prawo wyborcze. Oficjalnie kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów. Do dziś nie zarządzono wyborów. Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) kandydat może zacząć kampanię, kiedy zarejestruje swój komitet wyborczy. Wcześniej może naruszać zasadę równości wszystkich kandydatów.

Podejmowane przez podmioty lub osoby, które zamierzają uczestniczyć w zbliżających się, lecz jeszcze niezarządzonych wyborach, takich działań, które noszą cechy kampanii wyborczej, jest niezgodne z przepisami prawa wyborczego. Podmioty te powinny zatem, przed zarządzeniem wyborów, powstrzymać się od takich działań – mówi Wojciech Hermeliński, Przewodniczący PKW.

Dodatkowo Prezydent Hanna Zdanowska i poseł Waldemar Buda wykorzystują zasoby urzędów do promowania siebie, jako kandydatów na prezydenta Łodzi. Jest to sprzeczne z wytycznymi Komisji Weneckiej i Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, które zwracają uwagę na zjawisko nadużycia zasobów administracyjnych w celach wyborczych.

Przez zasoby administracyjne autorzy rozumieją zasoby ludzkie, finansowe, materialne i niematerialne kontrolowane przez aktualnie rządzących przedstawicieli władzy wykonawczej. Zaliczają się do tego również dostęp do publicznych budynków i pracy urzędników oraz środki oddziaływania na publiczne media. Przez zasoby przysługujące rządzącym rozumie się też mniej intuicyjne środki, takie jak uprzywilejowana pozycja w debacie publicznej płynąca z prestiżu piastowanego stanowiska. Umożliwia to uczestniczenie w uroczystościach, imprezach kulturalnych oraz charytatywnych w charakterze oficjalnym, co może być sposobem kreowania wizerunku kandydata. Wszystkie opisane wyżej narzędzia łączy to, że chociaż są naturalnymi cechami przedstawicieli władzy, mogą zostać wykorzystane jako nieuczciwa przewaga przysługująca kandydatom wspieranym przez dotychczasową partię lub środowisko. Taka praktyka stawia w niesprawiedliwie słabszej pozycji kandydatów starających się o elekcję a nie związanych z dotychczasową władzą.

Komisja Wenecka i OBWE zwracają uwagę na to, że okres wyborczy w kontekście nadużycia zasobów administracyjnych musi być rozumiany szeroko i obejmować czas od momentu rozpoczęcia działań promujących danego kandydata lub środowisko aż do momentu rozstrzygnięcia wyborów, a nie tylko czas właściwej kampanii wyborczej. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem objętym zaleceniami jest wywieranie presji na pracowników administracji państwowej lub lokalnej w celu nakłonienia ich do poparcia określonego kandydata. Komisja zwraca uwagę na to, że jeśli urzędnik ubiega się o reelekcję to wszelkie działania o charakterze kampanijnym powinien prowadzić poza godzinami pracy, tak aby nie dochodziło do nadużycia możliwości jakie daje mu pełnione stanowisko.

Czego lub kogo boją się kandydaci na prezydenta Łodzi, że łamią prawo wyborcze i wykorzystują zasoby urzędów? Mamy do czynienia z Urzędem Miasta Łodzi, czy z Urzędem Wyborczym Łodzi? Z biurem poselskim, czy z biurem wyborczym? – pyta Rafał Górski, lider ruchu miejskiego Łódź Jest Nasza!

Zapraszamy dziś o 12:00 na ul. Piotrkowską 104. Akcji miejskiej będzie towarzyszył happening polegający na zmianie nazw na tablicach informacyjnych UMŁ i biura poselskiego.

Materiały dodatkowe:

Komunikat_PKW

Wytyczne Komisji Weneckiej ws. nadużycia w wykorzystaniu administracji

Prezentacja Raport i Wytyczne KW ws. nadużywania administracji