Szanowni Państwo,

będziemy zabiegać o stworzenie nowej miejskiej hali targowej  (pomiędzy Pl. Barlickiego, Gdańską i Zieloną).Ten teren w większości należy do gminy Łódź (poza 2 domami przy Gdańskiej).

Chcemy tu zbudować miejską halę targową, która będzie jedną z atrakcji Łodzi. Hala będzie oferować:

  1. funkcje handlowe i gastronomiczne,
  2. będzie działać w jak najdłuższym wymiarze godzin.
  3. Będzie tu podziemny parking, bo teraz brakuje miejsc parkingowych.
  4. Będzie dobrze zaprojektowana, będzie pasować do zabytków w okolicy.

Tak jak miasto inwestuje w teatry i filharmonię, tak powinno mieć przynajmniej jeden taki obiekt targowy, dla drobnych lokalnych kupców i gastronomii na odpowiednim, europejskim poziomie.

Nową halę targową należy widzieć w powiązaniu z innymi miejscami i obiektami w okolicy, czyli:

  1. Placem Barlickiego,
  2. Placem przy wyjściu z podziemnej stacji Śródmieście,
  3. parkiem na terenie dawnej fabryki Polleny-Ewy (który powinien powstać),
  4. zabytkami w okolicy np. pobliską secesyjną willą Kindermanna

Te miejsca, położone między ulicą 6-go Sierpnia i Zieloną, utworzą wraz z Nowym Centrum Łodzi i woonerfami na 6-go Sierpnia i Traugutta spacerową oś W-Z, która uzupełni oś ulicy Piotrkowskiej.

To właśnie takie inwestycje najlepiej przyczynią się do rewitalizacji.

Chcemy, by inwestycja była dobrze przemyślana, dobrze przygotowana, poprzedzona szerokimi konsultacjami.

Chcemy np., żeby projekt był poprzedzony konkursem fotograficznym „Miejska hala targowa”, w którym każdy będzie mógł wziąć udział i przesłać zdjęcia wykonane w dowolnym mieście. Liczyć się będzie głównie wartość dokumentalna zdjęć, więc to by też była jakaś forma konsultacji społecznych – poszukiwań możliwych rozwiązań i dobrych wzorców.

Zorganizujemy konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego Nowej Miejskiej Hali Targowej, na podobnych zasadach, jak konkurs architektoniczny „współczesna kamienica łódzka”, czyli chcemy wypracować koncepcje architektoniczne, które będą mogły być wykorzystane przy opracowaniu projektu hali targowej.

Tutaj też chcemy, żeby krąg uczestników konkursu był możliwie szeroki: żeby mogły brać udział osoby związane z architekturą, sztuką i designem, studenci architektury i kierunków artystycznych.