W ramach działań Centrum Wspierania Rad Pracowników zorganizowaliśmy 7 regionalnych spotkań konsultacyjnych dla rad pracowników z całej Polski. Ich uczestnicy dyskutowali nad przygotowanym przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 

To było siedem intensywnych miesięcy, wypełnionych dyskusjami. Wszystko po to, żeby projekt nowelizacji jak najpełniej odpowiedział na potrzeby rad pracowników i zyskał mandat społeczny.
Członkowie rad pracowników przedstawili swoje propozycje zmian w zapisach ustawy. Opowiadali o tym, co się dzieje w miejscach pracy. Czasem były to historie smutne: o deptaniu ludzkiej inicjatywy i godności, konfliktach między pracownikami a pracodawcami, zwalnianiu z pracy.

Obowiązująca obecnie ustawa została zmiażdżona krytycznymi opiniami. Zyskała miano bubla ustawowego. Rady pracowników chcą działać na rzecz załogi i przedsiębiorstwa. Żeby ich starania przynosiły efekty, potrzebne są zmiany w obowiązujących przepisach.

Rady zgłosiły kilkadziesiąt większych i mniejszych zmian do ustawy. Trzy najważniejsze z nich to:
Ułatwienie powstawania rad pracowników – projekt nowelizacji ustawy proponuje zniesienie obowiązku zbierania podpisów 10 procent załogi pod wnioskiem o zorganizowanie wyborów do rady. Inicjujący takie działania pracownicy nie mają ochrony prawnej. Mogą być narażeni na szykany ze strony niechętnego pracodawcy. Zniesienie takiego progu jest szczególnie istotne dla pracowników przedsiębiorstw, w których zwolennicy powołania rady nie mają wsparcia związków zawodowych.

Drugą zmianą jest sprecyzowanie zakresu udzielanych informacji – podczas konsultacji oceniano zasadność wprowadzenia zapisów, precyzujących zakresy informacji, jakich pracodawca powinien udzielać. W tym punkcie posiłkowano się ustawą o europejskich radach zakładowych.

Trzecią ważną zmianą jest określenie formy odpowiedzi udzielanej przez pracodawcę i czasu na nią przeznaczonego oraz pisemne podanie przyczyn ewentualnej odmowy.

Od kwietnia będziemy szukać sojuszników nowelizacji ustawy wśród związków zawodowych, posłów i senatorów, Kancelarii Prezydenta RP i Rady Dialogu Społecznego.

Warto nadmienić, że nasze działania są dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Serdecznie zapraszam do współpracy.

Artykuł jest dostępny na stronie internetowej „Tygodnika Solidarność”.