3 grudnia 2015 roku władze Łodzi podały do informacji publicznej wiadomość o planie budowy na ternie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego nowoczesnego Orientarium. Ten specjalny pawilon tematyczny ma być szansą na przyciągnięcie turystów do naszego miasta oraz zmianę modelu rozrywki i spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców, a co ważniejsze ma przynosić miastu zysk. Wieść o nowej inwestycji oraz wizualizacje rozbudziły wyobraźnie łodzian. Także koncepcja zawartej umowy: zaprojektuj – sfinansuj – wybuduj wydawała się być korzystna z punktu widzenia finansów miasta.

Czy jednak tak duża inwestycja pozbawiona jest ryzyka? Czy władze miasta słusznie przewidziały zysk jaki ma wypracować Orientarium, bazując na doświadczeniach z wrocławskiego Afrykanarium? Czy rzeczywiście Orientarium w łódzkim zoo nie obciąży budżetu miasta i jego mieszkańców?

Z kolei w lutym bieżącego roku łodzianie dowiedzieli się o staraniach naszego miasta o organizację dużej imprezy tematycznej w 2024 zwanej potocznie „Zielonym Expo”. To kolejny pomysł na promocję Łodzi po przegranej zaciętej walce o prestiżowe EXPO 2022. W ramach tej koncepcji w ciągu najbliższych 6 lat ma powstać w miejsce wielka wystawa na terenie parków Baden-Powella i 3 Maja tworząc tym samym jeden, duży, centralny park w naszym mieście. Ponadto na terenie innych parków mają powstać ogrody tematyczne i pawilony ogrodowe, które mają zostać przekształcone w późniejszym czasie w klimatyczne kawiarnie, restauracje i przestrzenie publiczne.

Czy miasto stać na taką inwestycję? Czy pomysł ten pokrywa się logicznie i finansowo z wcześniejszymi działaniami władz lokalnych polegającymi na sukcesywnej wycince drzew w Łodzi? Czy pozostawiona przestrzeń publiczna rzeczywiście zostanie właściwie spożytkowana i przyciągnie odwiedzających zamiast odstraszać brakiem opieki i nadzorem?

Na pytania czy te inwestycje mają sens, są potrzebne i czy zwyczajnie zostały „policzone z użyciem kalkulatora” odpowiemy w gronie ekspertów, publicystów, zaangażowanych w sprawy lokalne mieszkańców i urzędników. Dwunasta debata z cyklu #ŁodzianieDecydują odbędzie się wyjątkowo w ostatni wtorek miesiąca (27 marca) w godzinach 18.30-20.30 w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) przy ulicy Pomorskiej 40 w Łodzi (lewa oficyna, parter).

Do debaty zostali zaproszeni:
1. Grażyna Ojrzyńska* – Architektka krajobrazu i urbanistka, w latach 1990 – 2004 ogrodnik miasta Łodzi
2. Marta Madejska – Łódzka Gazeta Społeczna „Miasto Ł”
3. Mateusz Walasek* – Radny Rady Miejskiej w Łodzi
4. Krzysztof Wychowałek – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
5. Robert Kolczyński* – Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ
6. Hanna Zdanowska* – Prezydent Miasta Łodzi.
Debatę poprowadzi Rafał Górski – społecznik, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).
* w trakcie potwierdzania

Debata pod patronatem medialnym Miasta Ł

Serdecznie zapraszam!

W razie pytań proszę o kontakt z Łukaszem Janeczko
E: lukasz.janeczko@inspro.org.pl | T: 512 034 283 |