W 1950 R. TYLKO 30 PROC. LUDZI NA ŚWIECIE MIESZKAŁO W MIASTACH. Dzisiaj przekroczyliśmy 50 proc., w 2050 r. dwie trzecie ludności świata zamieszka w mieście. W Polsce w 10 największych żyje ponad 9 mln ludzi, co stanowi 24 proc. naszej populacji. Rośnie polityczne znaczenie miast i… rosną wyzwania związane z dostarczaniem mieszkańcom podstawowych usług, jak mieszkania, opieka zdrowotna, edukacja, transport publiczny, woda.

W dniach 19-21 maja na Śląsku odbędzie się V Kongres Ruchów Miejskich. Kongres społeczników i aktywistów miejskich. Z całej Polski zjeżdżamy się, żeby rozmawiać o politykach miejskich. O problematyce mieszkaniowej, w tym ustawie o ochronie lokatorów i programie Mieszkanie+. O inicjatywie uchwałodawczej, bo tylko w około jednej piątej samorządów mieszkańcy mają prawo przedłożenia radzie miasta swojego projektu uchwały. W wielu liczba głosów poparcia pod projektem ma zaporowy charakter i np. sięga od kilku do 10 proc. liczby wyborców. Podczas kongresu rozmawiać też będziemy o ekologii miejskiej, referendum lokalnym i budżecie partycypacyjnym. O miejskości i podmiotowości miast. W ostatnim dniu kongresu będę współprowadził debatę „TAK dla demokracji miast: nowe wyzwania polityczne dla miast i ruchów miejskich”. Czy w ruchach miejskich drzemie potencjał na polepszenie jakości życia mieszkańców i jakości polityki? Jak zwykle dużo zależy od genów, ego i charakterów ich liderów…

Rafał Górski

Artykuł jest dostępny na stronie internetowej „Tygodnika Wprost”.