Wybór szefa Komisji Europejskiej powinien odbywać się w głosowaniu jawnym i imiennym – stanowisko Instytutu Spraw Obywatelskich.

Podczas posiedzenia w Strasburgu 13 grudnia 2016 r. (wtorek), odbędzie się głosowanie nad nowym regulaminem Parlamentu Europejskiego (tzw. sprawozdanie Corbett’a). Poseł Kazimierz Ujazdowski zgłosił poprawkę ustanawiającą wybór szefa Komisji Europejskiej w głosowaniu jawnym (Poprawka nr 139 w raporcie końcowym). Poprawka zyskała poparcie komisji ds. konstytucyjnych, decydujący będzie werdykt całego PE.

Instytut Spraw Obywatelskich popiera rozwiązanie zgłoszone przez posła Kazimierza Ujazdowskiego. Uważamy, że jedna z najważniejszych decyzji politycznych PE powinna być podejmowana w głosowaniu jawnym i imiennym.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na mocy Traktatu z Lizbony, PE uzyskał nową kompetencję – bierze udział w wyborze szefa Komisji Europejskiej. Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną przedstawia Parlamentowi kandydata na przewodniczącego KE, Parlament dokonuje wyboru większością głosów swoich członków. Według obecnego regulaminu PE wybór następuje w głosowaniu tajnym. Naszym zdaniem tajność nie ma w tym wypadku żadnego uzasadnienia. Tajność głosowań obywateli w wyborach powszechnych ma ich chronić przed nadużyciami władzy. W przypadku decyzji samych polityków wszystko przemawia za transparentnością. Jest ona warunkiem odpowiedzialności polityków przed opinią publiczną.

Apelujemy do posłów PE o głosowanie za jawnością wyboru szefa KE. Stanowisko w tej sprawie będzie informacją dla wyborców, czy posłowie dbają o to, żeby obywatele mieli dostęp do informacji, czy chcą ukrywać swoje decyzje. UE potrzebuje dziś odzyskać wiarygodność w oczach obywateli. Jawność temu sprzyja.

Rafał Górski

Prezes Zarządu
Instytut Spraw Obywatelskich