Od początku prowadzenia kampanii „Obywatele decydują” staramy się o wprowadzenie ułatwień w zbiórce podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie podpisu elektronicznego. Postulat ten poparł już wcześniej Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Teraz dołączyła do niego Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.

Na stronie internetowej RPO czytamy:

„31 maja 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, w którym wskazał potrzebę rozważenia wprowadzenia przepisów, które umożliwiałyby obywatelom składanie podpisów pod obywatelską inicjatywą legislacyjną – drogą elektroniczną. Rzecznik podkreślił, że wykorzystanie nowoczesnych technologii, jako mechanizmu elektronicznego zbierania poparcia pod inicjatywą, mogłoby wpłynąć na wzrost udziału obywateli w życiu publicznym. Zdaniem Rzecznika każda forma ułatwienia obywatelom udziału w bezpośrednim kształtowaniu państwa jest warta analizy”.

W odpowiedzi udzielonej rzecznikowi przez minister cyfryzacji czytamy m.in.:

„Inicjatywa, zmierzająca do zapewnienia możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej, jest możliwa do realizacji i zasługuje na poparcie. Jednakże należy wskazać, iż waga oraz charakter podejmowanego zagadnienia są nad wyraz istotne i wymagają szczególnej analizy pod kątem procesów składających się na realizację czynności związanych z przygotowaniem projektu ustawy, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także techniczną organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt, które wymagają informatyzacji w świetle postulatu Rzecznika”.

Tyle informacji z korespondencji urzędników. Zwracam uwagę na tę wymianę pism, bo jest przykładem, jak powinno działać nasze państwo. Niezależnie od różnic ideowych posłowie i urzędnicy opłacani z naszych podatków powinni szukać rozwiązań służących dobru wspólnemu. Ważne jest, żeby to szukanie odbywało się razem z obywatelami i organizacjami społecznymi. Godnym odnotowania jest, że rzecznik docenił pracę społeczników, zaznaczając, że koncepcja została wypracowana przez organizacje społeczne, a wiodącą rolę odegrał Instytut Spraw Obywatelskich. To rzadkość w polskiej polityce. Często decydenci dorobek organizacji obywatelskich bez wstydu i zażenowania prezentują jako swój…

Wkrótce tematem zainteresujemy prezydenta Andrzeja Dudę, który w kampanii wyborczej podkreślał wagę obywatelskich projektów ustaw.