„My, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o przywrócenie autobusów. Szczególnym powodzeniem cieszył się kurs o godzinie 20:00, gdyż był on często dla wielu z nas ostatnią możliwością powrotu z miasta do miejsca zamieszkania. Prosimy również o nie zawieszanie kursu o godzinie 11:15, który także może zostać zawieszony, a którym wiele osób dojeżdżało do miejsca pracy czy nauki. Dla setek mieszkańców gminy oba te kursy autobusowe są jedynym środkiem komunikacji, dzięki któremu mogą dostać się codziennie do pracy czy szkoły. Nie każdego stać na posiadanie własnego środka transportu, a nie zawsze znajdzie się ktoś z kim możemy wracać po pracy do domu, zwłaszcza wieczorną porą. W załączniku przesyłam listę osób, które podpisały powyższe podanie z nasze miejscowości i kilka podpisów osób z pobliskiej wioski”.

Rafał Górski

To fragment apelu do jednego z prywatnych przewoźników autobusowych PKS. Kiedy czytam takie listy, to mi się nóż w kieszeni otwiera…
12 czerwca Instytut Spraw Obywatelskich wysłał do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Manifest „My Pasażerowie”. Domagamy się w nim systemu transportowego, który umożliwi dojazd do pracy, szkoły, urzędu i przychodni mieszkańcowi każdego sołectwa. Dlaczego? Bo według danych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN do ponad 20 proc. sołectw w Polsce nie dociera jakikolwiek transportu publiczny (a do wielu pozostałych – tylko dwa autobusy dziennie). Wg danych SGH od wstąpienia Polski do UE wielkość realizowanych usług w komunikacji publicznej poza miastami spadła o ok. 40 proc. Czy zmiana jest możliwa? Tak – gdyby tylko 10 proc. środków UE na transport publiczny i kolej przeznaczyć na autobusy poza miastami, każdy powiat mógłby dostawać co roku po 6-7 małych, nowoczesnych i tanich w utrzymaniu autobusów! Chcemy też, żeby pasażerowie mieli możliwości dowiedzenia się w jednym miejscu o rozkładzie jazdy wszystkich środków transportu w Polsce oraz biletów obowiązujących we wszystkich środkach transportu na terenie wybranej gminy lub powiatu. To jest możliwe i działa na przykład w Czechach! Chcemy narzędzi i finansowania dla samorządów wspierających transport dla obywateli. Dziś samorządy są pozostawione same sobie z zadaniem organizacji transportu.

16 września rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Mam pytanie do ministra i posłów: ile jeszcze czasu setki tysięcy obywateli w całym kraju mają czekać na nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w duchu zapisów z Manifestu „My Pasażerowie”?

Artykuł pochodzi z najnowszego numeru „TS” (38/2017) do kupienia w wersji cyfrowej na stronie „Tygodnika Solidarność”.