„Fabryczka mebli na Mazurach w małej miejscowości, gdzie bezrobocie i głodowe pensje są normą. Pracodawca obciął pracownikom dodatek za ubrania robocze. Załoga zebrała się w jednym miejscu na hali produkcyjnej. Przed szereg występuje przewodniczący rady pracowników, lat ok. 60 i nieśmiało przedstawia sprawę 30-letniemu menedżerowi. Ten podchodzi do blatu, na którym leżał hebel, i zrzuca go na ziemię. „Podnieś to”.

To historia z życia wzięta. Z życia rad pracowników. Zamieściliśmy ją w raporcie „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?” wydanym przez Instytut Spraw Obywatelskich i Grupę INSPRO. Publikacja raportu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wracając do historii – taka sytuacja nie powinna się była wydarzyć. Pracownicy zasługują na godne traktowanie w zakładach pracy, w których spędzają 1/3 dnia przez kilkadziesiąt lat. Zasługują na rzetelne informowanie o sytuacji firmy. Zasługują na możliwość konsultowania ważnych spraw dotyczących jej działalności. Wreszcie, zasługują na możliwość współdecydowania o rozwoju firmy. Żeby tak się działo, powinno powstawać jak najwięcej związków zawodowych i… rad pracowników.

Raport podsumowuje 10 lat funkcjonowania rad w naszym państwie. Zamieściliśmy w nim m.in.: projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników, relację z ogólnopolskich konsultacji społecznych tego projektu, zapis debaty z Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników oraz apel do wicepremiera Morawieckiego ws. rad.

O perspektywach ocalenia i rozwoju rad pracowników pisze w swoim tekście prof. Jerzy  Wratny, natomiast dr Maria Skóra analizuje sytuację rad pracowników w Niemczech. Piotr Ciompa zastanawia się nad stanem aktualnym i problemami  rad pracowników w Polsce. Z kolei obywatelski wymiar działalności rad prezentują niżej podpisany i Małgorzata Jankowska z Centrum Wspierania Rad Pracowników.

Co dalej z radami? „Przyjęcie ostatecznej formuły tworzenia i działania przed­stawicielstw pracowniczych, zapewniającej im skuteczność i żywotność, stanowić będzie, zgodnie z założeniami rzą­du, przedmiot rozstrzygnięć w ramach nowej Komisji Kodyfikacyjnej, której zadaniem jest dopracowanie projektów wcześniej przygotowanych przez poprzednio działającą Komisję. Rozstrzygnięcie rozważanych tu problemów wchodzi zatem w zakres poddanego weryfikacji zbiorowego kodeksu pracy […]” – pisze w raporcie prof. Jerzy Wratny.

Zachęcamy do lektury!

Felieton pochodzi z Nr 6 Tygodnika Solidarność dostępnego również w formie cyfrowej na stronie TS