Po 9 latach kampanii obywatelskiej „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”w końcu doczekaliśmy się rządowego projektu ustawy dotyczącej znakowania żywności wolnej od genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Lepiej późno niż wcale. Niestety projekt utknął w martwym punkcie… – Rafał Górski dla Super Expressu

Od 4 maja do 4 czerwca trwały konsultacje społeczne do projektu ustawy prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla mnie sprawa była oczywista. W sondażu Millward Brown przeprowadzonym dla Instytutu Spraw Obywatelskich w 2013 roku, ponad 73 procent respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem przepisów dotyczących znakowania żywności wolnej od GMO. To pokazało dobitnie, że takie rozwiązanie jest potrzebne i właśnie tego chcą polscy konsumenci.

Zastanawia fakt, dlaczego decydenci tak długo zwlekali z podjęciem tej decyzji. Rząd PO-PSL nie był zainteresowany tematem. Wraz ze zmianami w parlamencie w 2015 roku, pojawiła się wola polityczna do wprowadzenia korzystnych dla konsumentów przepisów. Przepisów, które funkcjonują z powodzeniem np. w Austrii, Francji czy Niemczech. Polska ma szansę stać się kolejnym państwem dbającym o konsumentów.

Ma szansę, bo póki co, wspomniany projekt ustawy utknął w martwym punkcie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło konsultacje społeczne i opublikowało głosy zainteresowanych stron, ale nie podjęło dalszych działań legislacyjnych. A szkoda, bo uwagi do projektu pokazały, że takie rozwiązania są pożądane, a część uczestników konsultacji domaga się także wprowadzenia jednolitego znaku, który wyróżniałby produkty „wolne od GMO” na półkach sklepowych.

Powodem przerwania prac nad ustawą jest klapa innego projektu ustawy dotyczącego utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywnościowego (PIBŻ). Inspekcja miała przejąć kompetencje Sanepidu oraz Izby Weterynaryjnej i… miała badać produkty żywnościowe pod kątem obecności GMO. Niestety pomysł powołania PIBŻ spotkał się z ostrą krytyką ze strony tych, którym zależy na zachowaniu obecnego stanu rzeczy.

Dziś potrzebujemy masowej mobilizacji konsumentów. Zachęcam gorąco czytelników „Super Expressu” do wysłania apelu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępnego na stronie www.chcewiedzieć.pl, w którym proponujemy wprowadzenie jednolitego oznaczenia produktów wolnych od GMO. Zareaguj! Masz prawo wiedzieć, co ląduje na Twoim talerzu.

Rafał Górski

Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Super Expressu.