O konstytucji rozmawiałem wspólnie z mieszkańcami Łodzi, ministrem Andrzejem Derą oraz prof. Anną Młynarską-Sobaczewską, konstytucjonalistą z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Spotkanie, współorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP i Uniwersytet Łódzki, poświęcone było tematowi: ,,Społeczeństwo obywatelskie a Konstytucja RP”.