„PKP SA, PKP Cargo SA oraz Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) – twórca kampanii obywatelskiej Tiry na tory – chcą rozwijać transport intermodalny na polskim rynku.” To początek komunikatu prasowego, który wysłaliśmy do mediów po spotkaniu 28 sierpnia w siedzibie INSPRO w Łodzi. Celem narady było ustalenie wspólnego planu działań wspierających transport intermodalny w Polsce.

Spotkaliśmy się z przedstawicielami PKP SA i PKP Cargo SA. Spółkom kolejowym chodzi o zwiększenie wolumenu transportowanych koleją ładunków – zwłaszcza tranzytowych, oraz wykorzystanie posiadanej infrastruktury bocznicowej i przeładunkowej. Z kolei INSPRO akcentuje przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz ochronę mieszkańców miejscowości położonych przy drogach tranzytowych.

Jednym z głównych celów tworzonej strategii PKP powinno być dążenie do powrotu na tory transportu towarowego.

„Aby to osiągnąć, musimy nie tylko zaoferować opłacalną dla przedsiębiorcy, wysokiej jakości usługę transportową, ale także współpracować z samorządami i organizacjami przedsiębiorców, tak aby dostosowywać infrastrukturę transportową, przeładunkową czy terminale do ich potrzeb. Skoro w ostatnich dekadach zmieniła się struktura transportu, wymaga to także odpowiednich działań na kolei, a przykład Szwajcarii, Austrii czy Niemiec, gdzie ładunki wracają na tory, pokazuje, że jest to możliwe” – mówi dr Michał Beim z Zarządu PKP SA.

PKP jest posiadaczem ponad 500 bocznic, a także ponad100 tys. działek często położonych bezpośrednio przy torach kolejowych. Ta infrastruktura, odpowiednio doinwestowana, może stać się atrakcyjnym rozwiązaniem, z którego będą korzystać firmy do przewozu swoich towarów. Swojej szansy w transporcie intermodalnym upatruje także PKP CARGO SA.

Adam Zyzman podkreśla, iż „elementy transportu intermodalnego będą miały coraz większe znaczenie w polityce handlowej i strategii spółki. Dodatkowo, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk jest nie tylko otwarty na postulaty związane z ułatwieniem dostępu do transportu intermodalnego, ale wręcz inspiruje tego typu działania na kolei”.

Cieszy, że po 20 latach kampanii obywatelskiej „Tiry na tory”, rząd chce realizować jej założenia w praktyce. Współpraca PKP i INSPRO ma opierać się na działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów czy opinii publicznej, ale także na działaniach kolei zmierzających do szybkiego stworzenia atrakcyjnej oferty intermodalnej. Cdn.

Rafał Górski